onsdag, 21. februar, 2018
 • Velkommen til Vassfjellet
  Velkommen til Vassfjellet
 • Snow
  Snow
 • Den nye Fjellheisen
  Den nye Fjellheisen
 • Ski
  Ski
 • Snowboard
  Snowboard
 • Kveld
  Kveld

Hva er skipatruljens oppgaver?

Skipatruljen har mange oppgaver, de fleste handler om å øke din sikkerhet i Vassfjellet.

I løpet av vakta er vi på ski i hele anlegget og ser til at du overholder de kjøreregler som gjelder i skisenteret. Reglene er kun laget for å ivareta din og andres sikkerhet. Dersom noen blir skadet, er det vår oppgave å komme oss snarest mulig til skadestedet og yte faglig god førstehjelp. Ved behov transporterer vi den skadde ned til førstehjelpsbua. Vi har selvfølgelig godt samarbeid med AMK-sentralen på St. Olavs hospital og får raskt bistand av ambulanse / luftambulanse / lege når vi trenger det.Ved større hendelser, f.eks snøskred, er det vår oppgave å øyeblikkelig starte søk- og redningsarbeid og drive dette til politi og andre tar over.

Når anlegget stenger for dagen er skipatruljen de siste som tar heisen opp. Vi kjører over alle preparerte løyper for å være sikker på at det ikke er noen tilbake i anlegget som trenger hjelp. Vi stopper også opp flere plasser for å lytte om det kan være noen igjen i skogen utenfor løypene. Dette gjøres for din sikkerhet!

Hvem er vi som jobber i skipatruljen? Hva kan vi?

Vi er en gjeng av frivillige som har det til felles at vi er glade i å være ute og stå på ski og vi liker å kunne hjelpe andre. Til daglig har vi andre jobber som f.eks: forsikring, fysioterapeut, data, elektriker, ambulanse, politi m.v. Vi er alle voksne folk med en del livserfaring. Dette tror vi er en fordel både i forhold til den daglige kontakten med deg som gjest i Vassfjellet, men ikke minst når man skal holde hodet kaldt i en vanskelig skadesituasjon.

Vi begynner etter hvert å få et bra nivå på våre førstehjelpskunnskaper. Før sesongstart repeterer og øver vi både på utstyret vårt og på førstehjelp. Gjennom sesongen møtes vi alle en gang pr. mnd på kveldstid i Vassfjellet hvor vi diskuterer sikkerhet, ser på de skader vi har hatt, samt øver førstehjelp. Vi plukker gjerne ut ett eller to tema til hvert møte. Våre instruktører er til daglig ansvarlig for instruksjon på Vinje Ambulanse det er m.a.o. høy kvalitet på det vi lærer.

Ved behov henter vi også inn bistand fra andre hold. Politiet har gjennomført instruksjon i vurdering av snøskredfare, samt håndtering av snøskred i Vassfjellet. Sesongen 2010-11 holdt vi en stor skredøvelse sammen med politi (m/lavinehunder) og luftambulanse.

Vi prøver også å henge med i ungdommens utvikling og interesser. Vi har bl.a. sammen med Vassfjellet skisenter og Rødde Folkehøgskole (skilinja) gjennomført hoppkonkuranse i Parken. Lærer Eimund ved samme skole har også hatt instruksjon for skipatruljen omkring vurdering av sikkerhet rundt elementene i Parken for freestyle- og snowboardkjørere.

Hva har vi av utstyr?

Det aller viktigste er nok at både vi i skipatruljen og de ansatte i Vassfjellet har radiosamband. Dette gjør at vi kan varsles hurtig dersom noen trenger vår hjelp. Vi har også en egen redningskanal slik at vi kan samarbeide med både politi, ambulanse og helikopter. Vi har laget et spesialkart over skianlegget med ruteinndeling slik at vi enkelt kan fortelle hvor en hendelse har funnet sted. Dette kartet finnes også i alle heiser og på AMK-sentralen på sykehuset, på politiets operasjonssentral og i Luftambulansen.

Hver enkelt av oss har en liten rumpetaske med førstehjelpsutstyr. Vi har videre to pulker. Den ene står varmt og godt nederst i anlegget og inneholder førstehjelpsutstyr, nakkekraver, tepper, båre og forskjellige spjelker. Dette er samme type utstyr som finnes i ambulansene. Denne pulken kan raskt kjøres ut med snøscooter og den kan enkelt gjøres om slik at vi kan stå på ski med pasient oppi pulken. Øverst i anlegget har vi en fjellpulk som benyttes i vaskelig terreng (frikjøringsområdene øverst i anlegget). Vi har også søkesonder m.v. for bruk ved snøskred.

Til slutt må nevnes at vi har en egen godt utstyrt førstehjelps/behandlingsbu. Behandlingsbua ligger i samme bygning som billettbua inngang på motsatt side.

Skader

Alle skader registreres nøye og de fleste vi har behandlet er vi i kontakt med i etterkant. Dette gjør vi både for å følge opp de som har skadet seg, men også for å lære. Vi må høre om vår vurdering av skaden har stemt med virkeligheten når de for eksempel har vært til legebehandling i etterkant.

Frem til 2005-2006 har det vært ca. 130 skader pr. sesong.Vinteren 2006-2007 hadde vi en fin nedgang og endte på ca. 110 skader. Hver skade ble plottet inn på et kart, og det viste seg da at de fleste skadene var i Parken eller på hoppene. Som følge av dette innførte skisenteret påbud om bruk av hjelm i parken fra 19.02.2007. Skisenteret innførte også, fra samme dato, påbud om bruk av lang fangrem på snowboard. Dette er et krav jfr sikkerhetsforskriftene for nedfarter fra Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

Vi håper disse tiltakene vil føre til ytterligere reduksjon av skader i Vassfjellet skisenter. 2010-2011 har vi hatt ca. 75 skader og dette lover godt!

Skipatruljen anbefaler alle å bruke sikkerhetsutstyr i Vassfjellet skisenter. Det finnes nå mye godt og moderne utstyr som er behagelig å ha på for eksempel hjelm, fangremmer, håndleddsbeskyttelse og ryggskinne.

Regler

Får å øke sikkerheten og ytterligere å redusere antall skader i Vassfjellet skisenter vil følgende regler bli håndhevet fra og med mandag 19.februar 2007

1. Lang fangrem- skal benyttes på snowboard. Fangremen skal kunne festes under kneet og være fastspent brettkjøreren også dersom han/hun tar av seg brettet oppe i bakkene eller i heistase.

2. Kort fangrem- skal benyttes på telemarkski og snowblades.

3. Hjelm- det er påbudt å bruke hjelm ved kjøring i Parkene.

Bruk av fangrem er et krav i sikkerhetsforskriftene for nedfarter fra Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

Nødvendig sikkerhetsutstyr er påkrevd for å få ta heisen opp i anlegget.
Uten hjelm vil man ikke få adgang til Parkene.

Hvordan komme i kontakt med skipatruljen?

Vi er godt synlige i bakken med våre røde drakter. Stopp og slå av en prat, det liker vi!

Ved skade: Send en til nærmeste påstigningssted for heis eller billettluka og varsle om skaden. Vi får da melding over radio og kommer med en gang. Husk å si hvor skaden er og helst hva slags skade. Noen må også bli igjen på stedet til vi kommer.

Ønsker du å gi oss tips eller tilbakemeldinger kan du gjøre dette til daglig leder på Vassfjellet skiheiser via kontaktskjema